LA DEROGACIÓ DE LA REFORMA DE LA LLEI D’ARRENDAMENTS

Com vam publicar el passat 14 de desembre, estava a punt d’entrar en vigor el Reial Decret Llei 21/2018, de Mesures Urgents en matèria d’habitatge i lloguer, que, entre altres mesures, contemplava importants reformes en la regulació dels contractes d’arrendament d’habitatge. En aquesta publicació, destacàvem l’ampliació dels contractes de lloguer a 5 anys.

Donada la naturalesa provisional de tot reial decret llei, aquesta norma jurídica havia de convalidar en el termini màxim de trenta dies hàbils pel Congrés dels Diputats des de la seva publicació al Butlletí Oficial de l’Estat. Finalment, i com alguns ja es temien, no ha obtingut la confiança de la cambra, i el text no ha estat convalidat, i queda derogada automàticament aquesta normativa; sense perjudici d’haver desplegat efectes jurídics absolutament plens, de manera que tots els actes realitzats a la seva empara són vàlids, a fi de garantir la seguretat jurídica.

La causa que finalment s’hagi “estirat” per la Cambra aquest Reial Decret Llei de reforma de la Llei d’Arrendaments Urbans és que el seu contingut difereix molt del contingut que inicialment s’havia negociat amb el Grup Parlamentaris de Podem en l’Acord de Pressupostos de 2019, així com del contingut de la Proposició de Llei de mesures de foment del lloguer estable que el mateix PSOE va registrar en data 23 de març de 2018.

La manca de qualitat tècnica del nou text legal evidència que aquesta reforma es va aprovar a corre-cuita – fins al punt que hi havia errors de tal envergadura com equivocar-se en el nombre d’article suposadament modificat -, oblidant aspectes fonamentals per a la protecció legal de l’arrendatari de habitatge, que va ser desmantellada per la tan criticada reforma de la Llei 4/2013, de mesures de flexibilització i foment del mercat del lloguer.

De forma resumida, els aspectes que no incloïa el text del Reial decret llei, i que han estat la causa d’aquest patacada del Govern són els següents:

1) Eliminació de la publicitat registral dels contractes d’arrendament d’habitatge perquè tinguin eficàcia legal davant tercers, mitjançant la reforma dels arts. 7.2, 13, i 14 de la LAU.

2) Augment del termini de preavís per donar per extingit el contracte d’arrendament per l’arrendador, mitjançant la reforma de l’art. 10 de la LAU, i aclarir que es tracta de pròrrogues anuals fins a un màxim de tres anys, i no d’una pròrroga triennal, com es dedueix del confús redactat de la reforma recentment derogada.

3) Modificació de la LEC perquè els procediments arrendaticis es tramitin per quantia i no per matèria. D’aquesta manera es garanteix a l’arrendatari que pugui acudir al procediment de judici verbal per fer reclamacions de quantitat que siguin inferiors o iguals a 6.000, que té menors costos econòmics de defensa que la tramitació de la demanda per al judici ordinari.

4) Obligació per llei que l’arrendador assumeixi totes les despeses del contracte d’arrendament d’habitatge, no admetent pacte en contra. Hem de tenir en compte que l’arrendatari d’habitatge és sempre la part feble del contracte, i no es pot deixar a l’arbitri de la voluntat de les parts una qüestió que incideix directament en la assequibilitat de l’accés a l’habitatge del ciutadà.

Un altre aspecte de la reforma que reclamava el Grup de Podem és la limitació, temporal i excepcional, de rendes a preu de mercat en contractes d’arrendament d’habitatge en zones urbanes declarades de mercat tensionat per evitar l’especulació amb el mercat de l’habitatge.

 

Font: http://www.expansion.com

Summary
LA DEROGACIÓ DE LA REFORMA DE LA LLEI D'ARRENDAMENTS
Article Name
LA DEROGACIÓ DE LA REFORMA DE LA LLEI D'ARRENDAMENTS
Description
Com vam publicar el passat 14 de desembre, estava a punt d'entrar en vigor el Reial Decret Llei 21/2018, de Mesures Urgents en matèria d'habitatge i lloguer, que, entre altres mesures, contemplava importants reformes en la regulació dels contractes d'arrendament d'habitatge. En aquesta publicació, destacàvem l'ampliació dels contractes de lloguer a 5 anys.
Publisher Name
BlancoRoure Advocats
Publisher Logo
blancoroureadvocats

blancoroureadvocats

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies