LA RESPONSABILITAT CIVIL DELS PARES PELS ACTES DELICTIUS COMESOS PELS SEUS FILLS

Responsabilitat pares amb menors - Advocats a Mataró

Responsabilitat civil dels pares – Informi-se’n.
A BlancoRoure advocats t’ajudem a aconseguir-ho.

 

El Codi Penal Español estableix en el seu Article 109 que qualsevol persona condemnat per un delicte estarà obligat a reparar els danys causats per l’ofensa.

La víctima d’un delicte té dret a ser compensada pels danys que ha sofert, és el que es coneix com a «responsabilitat civil» derivat de delictes.

 

Però  QUE PASSA QUAN EL DELICTE COMÈS es per un MENOR?

La responsabilitat civil derivada del delicte haurà de ser sufragada igualment i respondran conjuntament amb el menor dels danys causats per ell, els seus pares, tutors, acollidors i tutors legals o de fet, en aquest ordre.

Així doncs, quan un menor (entre 14 i 18 anys) és declarat penalment responsable d’un delicte, la víctima pot reclamar compensació dels danys als pares del menor.

EXISTEIX ALGUNA POSSIBILITAT DE MODERAR AQUESTA RESPONSABILITAT CIVIL?

La Llei proporciona la possibilitat de moderar la responsabilitat civil de pares, però és una facultat optativa pel jutge i no obligatòria, ara bé, els pares i tutors hauràn de demostrar que han actuat amb la deguda diligència en l’educació i cura dels menors o incapaços, el que s’anomena DILIGÈNCIA DEL BON PARE DE FAMILIA, per tant la possible moderació de la responsabilitat civil haurà de ser valorada en cada cas concret.

I si un dels progenitors no tingués atribuïda la guarda, és responsable igualment?

La responsabilitat civil dels pares existeix fins i tot si no té atribuïda la guarda amb el caràcter formal, però estan sota la seva guarda com pot succeir en el cas d’un divorci.

No obstant això, és necessari estudiar cada cas concret per saber l’abast de la responsabilitat civil dels pares en actes comesos pels nens que estan sota la guarda del seu tutor.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies