Europa obra la via a les reclamacions del IRPH

La decisió

El tribunal de justícia d’Europa ha dictaminat que el jutge nacional podrà declarar la nul·litat del índex IRPH sempre i quant quedi provat que la comercialització del producte va ser deficient i que la clàusula hipotecaria del índex no tenia un caràcter clar i comprensible pel consumidor.

El tribunal, entén que la clàusula IRPH es troba subjecte a la normativa de directiva europea sobre clàusules abusives i que per tant dependrà del anàlisi del jutge nacional.

Així doncs aquesta resolució xoca amb la Sentència dictada pel tribunal Suprem del mes de novembre de 2017, la qual comptava amb l’aval del Banc d’Espanya. Ara cal observar l’aplicació i encaix d’aquesta resolució europea al nostre sistema.

Què cal fer ara

Estudi particular del seu cas i per tant de viabilitat de l’acció judicial. Serà important veure l’encaix de la decisió als tribunals nacionals i sobretot, molta paciència en la tramitació de la demanda doncs aquesta es seguirà davant dels jutjats especialitzats en matèria bancària i de clàusules abusives, els quals estan saturats.

No ho dubti, contacti amb el nostre despatx. Ara si és el moment de reclamar.

La decisión

El tribunal de justicia de Europa ha dictaminado que el juez nacional podrá declarar la nulidad del índice IRPH siempre y cuando quede probado que la comercialización del producto fue deficiente y que la cláusula hipotecaria del índice no tenía un carácter claro y comprensible por el consumidor.

El tribunal, entiende que la cláusula IRPH se encuentra sujeto a la normativa de directiva europea sobre cláusulas abusivas y que por tanto dependerá del análisis del juez nacional.

Así pues esta resolución choca con la Sentencia dictada por el Tribunal Supremo del mes de noviembre de 2017, la cual contaba con el aval del Banco de España. Ahora hay que observar la aplicación y encaje de esta resolución europea en nuestro sistema.

Qué hay que hacer ahora

Estudio particular de su caso y por tanto de viabilidad de la acción judicial. Será importante ver el encaje de la decisión a los tribunales nacionales y sobre todo, mucha paciencia en la tramitación de la demanda pues ésta se seguirá ante los juzgados especializados en materia bancaria y de cláusulas abusivas, los cuales están saturados.

No lo dude, contacte con nuestro despacho. Ahora sí es el momento de reclamar.

blancoroureadvocats

blancoroureadvocats

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies