COM RECLAMAR LA PLUSVÀLUA

Reclamacions de Plusvàlua | BlancoRoure advocats a Mataró

Revaloració real de l’immoble – Reclama la devolució de les quotes.
A BlancoRoure advocats t’ajudem a aconseguir-ho.

 

Com és conegut per a tots, al maig de 2017 el ple de Tribunal Constitucional, va declarar inconstitucional i nul per unanimitat els articles 107.1, 107.2 i 110.4 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

Què vol dir això? Quines conseqüències té?

El que vol dir és que el tribunal no anul·la l’impost sinó la seva aplicació automàtica en els casos que no hi hagi revaloració.

De manera que caldrà que hi hagi una revaloració real de l’immoble per tal de que es pugui aplicar per part dels ajuntaments aquest impost.

La inconstitucionalitat de la norma obre una via als contribuents que haguessin venut amb pèrdues els seus immobles i a la reclamació de la devolució de les quotes derivades de les autoliquidacions i liquidacions.

Qui pot reclamar?

Poden reclamar totes les persones físiques i jurídiques que hagin pagat l’impost derivat d’una venta, herència, donació o adjudicació per execució hipotecària amb pèrdues els últims 4 anys.

Quins son els  5 punts clau  per a recuperar la plusvàlua;

1.- PAGAR L’IMPOST, pot semblar contradictori que us diguem que s’ha declarat la nul·litat de l’impost i que en canvi us recomanem que el pagueu, la resposta és molt senzilla, es tracta d’evitar recàrrecs, interessos o embargs, doncs durant el temps que duri el procediment, l’ajuntament intentarà cobrar-lo.

2.- PRESENTAR UNA RECLAMACIÓ PREVIA A L’ADMINISTRACIÓ.

 3.- PRESENTAR UN RECURS DE REVISIÓ O RECLAMACIÓ ECONOMIC-ADMINISTRATIU, des de que l’ajuntament rebutja la sol·licitud de reclamació prèvia, en el termini de 30 dies es pot presentar el present recurs o bé anar directament a la reclamació davant del tribunal contenciós administratiu.

 4.- ACUDIR AL PROCEDIMENT JUDICIAL, un cop desestimada la reclamació o el recurs i en el termini de 2 mesos s’esgota la via administrativa i s’obre la judicial, havent ara si de presentar recurs contenciós administratiu davant el Tribunal de Justícia competent.

 

Si creu que pot ser un dels afectats, no ho dubti i contacti amb nosaltres, l’assessorarem i orientarem sense compromís.

blancoroureadvocats

blancoroureadvocats

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies