Com entendre el sistema de pagament de la nova plusvalúa

Ja ha sigut publicada al Boletín Oficial del estado, i per tant, està en vigor. La nova plusvalía aprovada per l’executiu, pretén acabar amb un llarg camí judicial de recursos d’inconstitucionalitat i que finalitzava amb una sentència del propi Tribunal Suprem.

El nou sistema busca deixar enrrere el que es considera un mètode no ajustat a la realitat per mesurar el valor dels terrenys. Això és la creença de que sempre es produeix una revalorització dels mateixos. A partir d’ara, existeixen dues alternatives per calcular l’impost.

La primera, és l’anomenada formula objectiva i que consisteix en agafar el valor cadastral i aplicar uns coeficients màxims en funció dels anys transcurreguts entre la última transmissió del bé i l’actual. És a dir, es multiplica el valor cadastral pel coeficient que s’aprovi cada any i al resultat se li aplica el percentatge que correspongui a l’impost.

Un exemple d’aquest sistema objectiu, és el que ofereix el propi Ministeri d’Hisenda: si una vivenda és adquirida al 2017 per 310.000 euros i es ven al 2021 per 350.000 quros, la plusvalía de l’operació sería de 40.000 euros, encara que a efectes de l’impost només tributa l’increment del valor. Si en la data de venda el valor cadastral total és de 100.000 euros, dels que 60.000 representen el valor cadastral del sòl i 40.000 el valor de la construcció, l’increment del valor real serà del 60% de 40.000, és a dir, 24.000 euros.

Amb el nou mètode objectiu però, es multiplicarà el valor cadastral del sòl per 0,17 en aquest cas, del que resultarien 10.200 euros.

Al segon sistema se’l anomena plusvalúa real i és sencillament la diferència entre el preu de compra i el de venda.

Si per exemple la plusvalía de l’operació de venda és de 10.000 euros: si en la data de venda el valor cadastral és de 100.000 euros, dels que 20.000 corresponen al valor del sòl i 80.000 al de construcció, la plusvalúa real serà del 20% de 10.000, és a dir, 2.000 euros.

Amb el mètode objectiu, el resultat d’aquest cas seria de 2.400 euros.

No hi ha un sistema millor que l’altre, sinó que dependrà de les circumstàncies de cada cas.

Font: https://www.diariojuridico.com

blancoroureadvocats

blancoroureadvocats

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies